Adresár lekárskych knižníc 2019

Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike obsahuje aktualizované údaje o knižniciach, mieste pôsobenia a personálnom obsadení podľa jednotlivých typov knižníc. Súčasťou adresára sú aj registre podľa 8 typov lekárskych knižníc.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátword.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatword
Id id53b694b6-e7c0-4f0e-b00a-ae81126458f3
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id4da31dac-b08d-4eda-b1fe-8c000c97727c
Id revízií revision_id7f307315-9325-49fc-83e8-0c92b3bf4a11
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid