Zoznam absolveńtov školenia Ochrana zvierat počas ...

Z obsahu datasetu

Zoznam absolventov školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania s údajmi: meno, priezvisko, titul, zamestnávateľ/ bitúnok, modul školenia, typ omračovania, dátum skúšky, odborná spôsobilosť

Zdroj: Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id8f49bb27-45da-44b3-95e9-a33ad76b6b0c
Správca maintainer90CEC645-BC85-4C86-BD48-3D393E3F48EC
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionPodľa potreby.
position2
Resource Group Id resource_group_idef22ac7e-ba9e-4e56-876a-45640893d80b
Id revízií revision_idd876f399-3376-4cde-a07d-f2ae29227596
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid