statistika-kriminality-2018

Z obsahu datasetu

za obdobie 1.1.-31.12.2018

Zdroj: Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátcsv, xml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatcsv, xml
Id id29232f69-74c2-4a50-a4b9-4b4a3b6b6232
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position1
Resource Group Id resource_group_id59843848-5e17-428a-8436-76bac9f7fbca
Id revízií revision_idd2d1193c-aea2-478b-be9c-3dbad94c0d97
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid