Nepomenovaný zdroj

Z obsahu datasetu

za obdobie 1.1.-31.12.2018

Zdroj: Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátsk/?statistika_kriminality_2018.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Id id19308c75-d444-4b08-a2a3-51e6bdd13149
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id59843848-5e17-428a-8436-76bac9f7fbca
Id revízií revision_idbc452ac8-82e6-4a28-a2a9-d5b62c25203d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid