Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31. ...

Autori v prezentovanom súbore uvádzajú základné a špecifické triedenie zriedkavých chorôb (ich výskyt je uvádzaný v absolútnych číslach), príslušný odborný komentár poukazuje aj na vývoj v diagnostike zriedkavých chorôb a ďalšie perspektívy pri získavaní informácií o zriedkavých chorobách v SR aj z iných špecializovaných pracovísk.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátpdf, xls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatpdf, xls, ods
Id id5b715d7c-1ae5-4e73-aec9-a1e573b461e6
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idb8797421-939f-487f-91e3-d9ea1dc1bfea
Id revízií revision_id76a3a796-5cc6-424a-bf30-38b87eeacf2a
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid