5561.csv

Číselník: platný

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id5f5b6184-36e4-4564-9dbd-de8d5ccb2cb3
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idf165c96b-87a4-4740-96be-0562f8b6faa9
Id revízií revision_idbb0d98f7-e0c7-4676-97f5-f0c43dcd5c31
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid