Návštevnosť SBM

mesačná štatistika

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 Marec, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id id39a1b900-a434-400c-af88-2031ed01c2f9
last_modifiedpred 18 dňami
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_ide92d2480-5fca-4929-94c3-1d99dcd2a668
Id revízií revision_idb5788ea9-dc95-47a9-ae65-bca804f773ed
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid