Prejsť na obsah

Oznam

Zapojte sa do konzultácie požiadaviek na nový open data portál.

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je správcom portálu data.gov.sk, ale nezodpovedá za údaje jednotlivých poskytovateľov a vlastníkov dát.

Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát

Pred podaním Návrhu na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát vám odporúčame prezrieť požiadavky od iných používateľov, či už niekto iný nežiadal o tie isté údaje. Ak už evidujeme takú požiadavku, máte možnosť pridať hlas za zvýšenie jej priority, čím pomôžete sebe, ale aj iným záujemcom k zverejneniu údajov cez Požiadavky používateľov

Nové videonávody:

Inštruktážne videonávody obsahujú titulky s popisom jednotlivých krokov.

Príručka používateľa katalógu otvorených údajov

Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

Podporná aplikácia pre povinné osoby na stiahnutie v časti Nástroje.

WIKI.

Upozornenie pre povinné osoby

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát a na úspešné zverejnenie datasetov je potrebné, aby povinná osoba:

Školenie pre zamestnancov verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako podriadená organizácia Úradu vlády SR v mene Úradu vlády SR na základe schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 zabezpečila realizáciu úlohy B.3. Školenie pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy bolo uskutočnené dňa 15.12.2017 v priestoroch Úradu vlády SR. Školenia sa zúčastnilo 39 zamestnancov verejnej správy. Školenie pre zamestnancov verejnej správy bolo v zmysle schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 prvé, úvodné školenie, na ktorom boli zamestnanci verejnej správy oboznámení s témou Open data na základe schváleného materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy a k nemu schválenému prislúchajúcemu uzneseniu vlády SR č. 346/2017. Zamestnanci verejnej správy boli ďalej oboznámení s plnením úlohy B.14 Vykonať dátový audit, s nastavením prístupov na účely správy datasetov na portáli otvorených dát a taktiež o používaní portálu data.gov.sk a zverejňovaní datasetov v centrálnom katalógu údajov. Prezentácie zo školenia:

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.