2 nájdené datasety

  • Zoznam Datasetov ÚGKK SR CSV

    Zoznam zverejnených Datasetov za rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Stav k 31.12.2019
  • Geografické názvoslovie CSV

    Štandardizácia geografického názvoslovia sa podľa prijatej terminológie definuje ako súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich záväzné...