2 nájdené datasety

  • Toky dbf prj qpj shp shx

    Dataset obsahuje odvodňovacie a závlahové kanále v správe Hydromeliorácie š.p. ako aj čast tokov v správe SVP.
  • Hydranty dbf prj qpj shp shx

    Dataset obsahuje bodové znázornenie hydrantov v správe Hydromeliorácie, š.p..