1 nájdený dataset

  • Lesné porasty - opis Obľúbené CSV

    Lesné porasty s opisnými atribútmi z Programu starostlivosti o les. Stav podľa Súhrnných informácií o lesoch.