2 nájdené datasety

  • Lesné porasty - opis CSV

    Lesné porasty s opisnými atribútmi z Programu starostlivosti o les. Stav podľa Súhrnných informácií o lesoch.
  • Lesné porasty - plán CSV

    Lesné porasty s atribútmi plánu hospodárskych opatrení z Programu starostlivosti o les.