1 nájdený dataset

  • Evidencia majetku XLS

    Inventarizačný majetok rozdelený podľa miestností v hárkoch - názov položky, inventrizačné číslo, počet/ ks, dátum zaradenia, výrobca.