1 nájdený dataset

  • Akreditované vzdelávacie programy PDF

    Prehľad akreditovaných vzdelávacích aktivít - číslo akreditácie, názov vzdelávacieho programu, dátum akreditácie, počet hodín výučby.