1 nájdený dataset

  • Zoznam organizácií v pôsobnosti MDV SR CSV XML

    Zoznam organizácií v pôsobnosti MDV SR podľa hospodárskej klasifikácie, predstaviteľ, kontaktné údaje, počet zamestnancov, otváracie hodiny. Dataset je aktualizovaný ku koncu...