1 nájdený dataset

  • Zoznam projektov financovaných z CEF XML CSV

    Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu...