1 nájdený dataset

  • Mapy cestnej siete SR HTML jpg

    Mapy cestnej siete SR vytvorené z údajov centrálnej technickej evidencie ciest spracované pre rôzne témy a rôzny územný rozsah (SR, kraje SR, okresy SR, správcovia ciest)