2 nájdené datasety

  • Ročenka ozimín PDF

    porovnanie preskúšaných, uznaných a neuznaných osív a sadív ozimín z novej úrody a za dva po sebe nasledujúce roky za Slovenskú republiku
  • Ročenka jarín PDF

    porovnanie preskúšaných, uznaných a neuznaných osív a sadív jarín z novej úrody v tonách a za dva po sebe nasledujúce roky za Slovenskú republiku