41 nájdených datasetov

  • Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek CSV

    vykonáva sa v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu...