1 nájdený dataset

  • eID štatistika HTML

    Štatistický prehľad vydávania elektronických občianskych preukazov a certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (eID štatistika) od roku 2013