2 nájdené datasety

  • REGISTER ADRIES Obľúbené XML rar

    Dataset adresných bodov obce alebo časti obce môžete získať cez elektronickú službu. Touto službou získate dataset vami zadefinovanej obce alebo jej časti vo formáte xml, ktorý...
  • eID štatistika HTML

    Štatistický prehľad vydávania elektronických občianskych preukazov a certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (eID štatistika) od roku 2013