1 nájdený dataset

  • Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

    V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny bolo Výberovou komisiou pre...