Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
8084fe... March 21, 2016, 01:21 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
ca1be2... March 21, 2016, 01:21 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
6bb79b... March 21, 2016, 01:21 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
09129f... March 21, 2016, 01:21 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
1559e0... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
f19b87... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
d78313... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
918e94... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
c46a14... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
5114d7... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
dd703a... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
670fe1... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
1c2048... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
ebe287... March 21, 2016, 01:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
8b0ae9... March 21, 2016, 01:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
cbc062... March 21, 2016, 01:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
d26398... March 21, 2016, 01:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
cc0df9... March 21, 2016, 01:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
1f6800... March 21, 2016, 01:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
7e204d... March 21, 2016, 01:19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci