1 dataset found

  • Zoznam datasetov MŠVVaŠ SR XLS CSV

    Zoznam datasetov za rezort školstva zverejnený v súlade s plnením povinností vyplývajúcich MŠVVaŠ SR z Uznesenia vlády 346/2017, úlohy B.11.