1 dataset found

  • Krátkodobý majetok CSV

    Zoznam krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, obsahuje názov majetku, dátum zaradenia, množstvo, jednotkovú a vstupnú cenu.