3 datasets found

  • Počty volaní LTV 158 za rok 2016 CSV

    Štatistika hovorov na tiesňových linkách 158 za obdobie podľa mesiacov a krajov identifikované, neidentifikované, všetky, zdvihnuté, oprávnené
  • Počty volaní LTV 150 za rok 2016 CSV

    Štatistika hovorov na tiesňových linkách 150 za obdobie podľa mesiacov a krajov identifikované, neidentifikované, všetky, zdvihnuté, oprávnené
  • Počty volaní LTV 112 za rok 2016 CSV

    Štatistika hovorov na tiesňových linkách 112 za obdobie podľa mesiacov a krajov, identifikované, neidentifikované, všetky, zdvihnuté, oprávnené