1 dataset found

Organizations: Protimonopolný úrad SR Tags: kontroly

  • Dáta o kontrolách XML

    Sprístupňuje výsledky kontrol poskytnutia minimálnej pomoci podľa § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o...
You can also access this registry using the API (see API Docs).