4 datasets found

Tags: civilné letectvo

 • Dotácie v oblasti civilného letectva xlsx CSV

  Dotácie MDV SR v oblasti civilného letectva pre oprávneného žiadateľa na zabezpečenie ochrany letísk a na výkon záchranných a hasičských služieb.
 • Register lietadiel PDF

  Register lietadiel je evidencia lietadiel: – ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo...
 • Letové poriadky verejných letísk SR HTML

  Letové poriadky odletov a príletov verejných letísk v Slovenskej republike
 • Zoznam držiteľov leteckých licencií HTML

  Zoznam držiteľov licencie na vykonávanie leteckej dopravy za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu vydaných podľa § 37 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
You can also access this registry using the API (see API Docs).