1 dataset found

Licenses: Other (Non-Commercial) Organizations: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník Formats: HTML XML Tags: voda

  • Register odbornej spôsobilosti XML HTML

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a...
You can also access this registry using the API (see API Docs).