3 datasets found

Organizations: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Formats: CSV XML Tags: doprava

  • Zoznam národných projektov OPII XML CSV

    Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na...
  • Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPII XML CSV

    Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru...
  • Zoznam projektov financovaných z CEF XML CSV

    Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu...
You can also access this registry using the API (see API Docs).