7 datasets found

Organizations: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Formats: CSV

 • Stav zásob CSV

  Zoznam zásob agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
 • Odberateľské faktúry CSV

  obsahuje odberateľské faktúry, IČO, názov firmy, celkovú sumu
 • Nájomné za pôdu CSV

  Zoznam nájomníkov za pôdu rok 2018, obsahuje meno a sumu v €.
 • Telefónny zoznam zamestnancov CSV

  Zoznam zamestnancov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. obsahuje priezvisko, meno, titul, mobilné telefónne číslo, klapku a email.
 • Krátkodobý majetok CSV

  Zoznam krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, obsahuje názov majetku, dátum zaradenia, množstvo, jednotkovú a vstupnú cenu.
 • Dodávateľské faktúry CSV

  Zoznam dodavateľských faktúr obsahuje názov dodávateľa, IČO, celkovú sumu, predmet plnenia, číslo faktúry
 • Dlhodobý majetok CSV

  Zoznam dlhodobého hmotného a nehmotného majetku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
You can also access this registry using the API (see API Docs).