Zoznam OVM, ktoré majú zriadenú službu Všeobecná ...

Aktualizácia: mesačne. Súbor obsahuje nasledovné stĺpce: Poskytovateľ - obsahuje názov OVM registrovaný na ÚPVS; URI poskytovateľa - obsahuje identifikátor URI generovaný z IČO; URL služby - obsahuje priamu webovú adresu pre prístup k danej službe; Dátum poslednej aktualizácie;

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 3, 2021
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXLS
Id id093430c8-5c99-4e80-9944-95ec65be4ab7
Last Modified last_modified27 days ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_id1f79aa21-ada5-4d8c-b830-807ab6b8aac1
Revision Id revision_idc9c8d7fd-7471-4200-93f9-af7d1a883d82
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid