Zoznam subjektov, ktorým bolo schválené ...

Informácie o poskytnutej investičnej pomoci v rozsahu uvedenia krajiny pôvodu vlastníka príjemcu, názvu príjemcu, IČO, umiestnenia prevádzky, dátumu vydania uznesenia vlády SR a čísla uznesenia vlády SR, výšky oprávnených investičných nákladov v EUR, výšky oprávnených mzdových nákladov v EUR, počtu plánovaných vytvorených pracovných miest v EUR, výšky dotácie na HIM a NHIM v EUR, výšky príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v EUR, výšky príspevku na rekvalifikáciu zamestnancov v EUR, výšky daňovej úľavy v EUR, prevodu majetku za cenu nižšiu ako trhovú v EUR a celkovej výšky poskytnutej štátnej pomoci na základe predmetného rozhodnutia MH SR

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified April 29, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatHTML
Id id510e7fc4-b3cf-4012-9864-427adcaa1d23
Last Modified last_modified8 months ago
Maintainer maintainer5A3771DC-B7D2-4F9D-9D5C-DC2A5B70775D
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id7577d741-171b-4dc2-80db-e16579d1187d
Revision Id revision_idf24a6e30-00a8-4460-9dc6-fe8e667759d0
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid