Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k ...

From the dataset abstract

Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idf4e04c3b-827f-4077-97c5-120497aa3259
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position2
Resource Group Id resource_group_id2c21898d-24b1-477b-813a-734b6a37e492
Revision Id revision_ida09fd948-362a-471d-89b4-f87cdfb90f62
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid