Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k ...

From the dataset abstract

Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id id1800320f-f8ac-4d47-ba2b-95fa3cb98f9b
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_id2c21898d-24b1-477b-813a-734b6a37e492
Revision Id revision_id7c4877e1-459e-4dee-bc80-ff105f587be5
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid