Použitý open source softvér v rámci ÚPVII / ...

Dataset obsahuje prehľad použitého open source softvéru v rámci informačného systému ITMS2014+ a pracovných staníc zamestnancov ÚPVII.

ITMS2014+ predstavuje komplexný informačný systém verejnej správy. ITMS2014+ je určený na správu eurofondov v SR v rámci programového obdobia 2014-2020. Prostredníctvom ITMS2014+ je v SR spravovaných cca 90% z 15 mld. EUR balíka eurofondov.

ITMS2014+ pokrýva všetky procesy od komunikácie SR s EK až po zaznamenávanie jednotlivých výdavkov realizovaných v rámci projektov podporených z eurofondov.

ITMS2014+ v parametroch k 07/2017 si je možné predstaviť nasledovne: - počet jedinečných obrazoviek 1 731, - počet DB tabuliek 1 150, - počet riadkov zdrojového kódu 2 651 071, - počet používateľov verejnej časti ITMS2014+ s aktivovaným kontom 8 319, - počet používateľov neverejnej časti ITMS2014+ s aktivovaným kontom 1 945, - počet zobrazení stránok verejnej časti ITMS2014+ 8 008 502, - počet zobrazení stránok neverejnej časti ITMS2014+ 4 908 915.

Do dnešného dňa v rámci prevádzky ITMS2014+ sa vlastník ITMS2014+ nestretol s výkonovými alebo bezpečnostnými problémami, ktoré by boli spôsobené priamo ITMS2014+. Navrhnutá architektúra a vybrané technológie umožňujú vlastníkovi flexibilne a transparentne reagovať na vznikajúce požiadavky a realizovať efektívne zmeny komponentov/technológií počas životného cyklu ITMS2014+.

Kompletný zoznam použitého OSS v rámci ITMS2014+ je dostupný na url adrese https://www.itms2014.sk/we-love-oss

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 31, 2017
License license Other (Non-Commercial)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXLS
Id id77d1f1ce-1796-46c9-9780-1284adfd4afa
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer1EB1F79B-D3CB-41ED-9791-50FEC7D7D6AA
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionv závislosti na použití open source
Position position1
Resource Group Id resource_group_idd03001e9-4f6c-4fc9-942f-b43746e0cfe0
Revision Id revision_idfe46d3be-8a1f-44b3-bb03-2a3f14f85796
Schema schemahttps://www.itms2014.sk/we-love-oss
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid