Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

Prináša ukazovatele zdravotníckej štatistiky tematicky usporiadané do kapitol: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele.

No preview available.
No handler defined for data type: xls, pdf.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 21, 2020
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxls, pdf
Id idddd0fba8-9d8d-4817-8df6-4592983e8eab
Last Modified last_modifiedover 1 year ago
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Position position1
Resource Group Id resource_group_id747cc22c-0394-483d-8deb-a027205a713d
Revision Id revision_idadaddeab-1e5a-4e32-b84a-ed8a2f68f726
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid