1Q-Vybrané aktíva a pasíva k 31. 03. 2019

From the dataset abstract

Spracovanie finančných výkazov 4.Q za príslušný kalendárny rok je vedený ako dataset "Individuálna účtovná závierka" (https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka)

Source: Vybrané aktíva a pasíva

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 1, 2019
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created created7 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id ida81961a4-6c99-4bb3-b3af-c9e5ed4a4c8c
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionbez aktualizácie
Position position13
Resource Group Id resource_group_id04e97477-e6b5-45b3-a5e9-8e11828d65eb
Revision Id revision_id5416b282-8934-408c-a5c2-e08ac068bbb4
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid