3Q-Vybrané aktíva k 30. 09. 2018

From the dataset abstract

Spracovanie finančných výkazov 4.Q za príslušný kalendárny rok je vedený ako dataset "Individuálna účtovná závierka" (https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka)

Source: Vybrané aktíva a pasíva

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 26, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created created12 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id4659b9a4-5470-4c19-a078-b2c536956d7b
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionbez aktualizácie
Position position9
Resource Group Id resource_group_id04e97477-e6b5-45b3-a5e9-8e11828d65eb
Revision Id revision_idc4b5a694-ab32-4659-b7b2-234fe5927e07
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid