Výberové konania štátnych zamestnancov

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula modul s názvom „Výberové konania“.

No preview available.
No handler defined for data type: sk/vk/selectionprocedurelist.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 22, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Id id8f0735cc-52a4-4a9b-8b11-023ec6607892
Maintainer maintainerBF9E0C34-063B-445B-9457-C3F0969F1B42
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id7dc72d31-e9fe-4cc7-8d35-0e36f99f293a
Revision Id revision_ide7a91038-ff96-4798-9423-4ae374c836e1
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid