Úradná elektronická tabuľa mesta Prešov - ARCHÍV

From the dataset abstract

Archív úradnej elektronickej tabule mesta Prešov, dokumenty po uplynutí dátumu zverejnenia. Slúži na archivovanie zverejnených verejných vyhlášok podľa kategórií, s uvedením krátkeho...

Source: Úradná elektronická tabuľa mesta Prešov - ARCHÍV (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 7, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idae4778fc-fcea-4868-8256-91b472a8ccd2
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position2
Resource Group Id resource_group_id72e7d32e-8bee-4463-85f6-9c01dc470c6a
Revision Id revision_idadcdbeff-fd28-4476-a01f-52a602976184
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid