Úradná elektronická tabuľa mesta Prešov - ARCHÍV

From the dataset abstract

Archív úradnej elektronickej tabule mesta Prešov, dokumenty po uplynutí dátumu zverejnenia. Slúži na archivovanie zverejnených verejných vyhlášok podľa kategórií, s uvedením krátkeho...

Source: Úradná elektronická tabuľa mesta Prešov - ARCHÍV (k aktuálnemu dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 7, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id51d12616-8cbc-4f05-ab81-bb967f8ff9b6
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_id72e7d32e-8bee-4463-85f6-9c01dc470c6a
Revision Id revision_id03ff90b3-fd9a-458b-a1ec-5a7419a770eb
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid