Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

From the dataset abstract

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatJSON
Id id65aee04c-d6c7-40da-9e10-77c8daaa6cec
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position3
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Revision Id revision_id56e48eb4-99a1-41aa-a7d6-98962cd6f934
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid