Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

From the dataset abstract

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id4c9e14b8-b060-4105-9d34-34c84b0377fc
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position2
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Revision Id revision_idccf84de1-d767-40c6-8694-80d8bbce44f1
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid