Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

From the dataset abstract

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id2f537d58-f264-4a58-965b-cbc73de34c25
Last Modified last_modifiedover 2 years ago
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Revision Id revision_id87c8c106-2c0a-4cc5-9e82-9d67d50f8dd5
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid