Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

From the dataset abstract

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id id061cd8b8-ac4a-4057-aaf7-9d4acc5210d7
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Revision Id revision_id375c5fcd-948c-4e13-b79c-a29b4f87f506
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid