Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so ...

From the dataset abstract

Databáza prehľadu podaní k zák. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na základe Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu...

Source: Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 1, 2021
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id iddeb4f60d-26ac-47ab-9c12-616dfc2f1ea9
Last Modified last_modified3 months ago
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id72ead431-7d57-4103-aba6-97f17ca5d073
Revision Id revision_id39d31e0c-7d06-49b0-83a0-70d641ec8942
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid