Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so ...

From the dataset abstract

Databáza prehľadu podaní k zák. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na základe Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu...

Source: Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z.

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 1, 2021
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idc15fbe22-d509-45eb-b0a7-570029923d7d
Last Modified last_modified3 months ago
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Position position1
Resource Group Id resource_group_id72ead431-7d57-4103-aba6-97f17ca5d073
Revision Id revision_id39d31e0c-7d06-49b0-83a0-70d641ec8942
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid