sp0007ms.xlsx

From the dataset abstract

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Source: Jadrová a čistá inflácia - zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu v % [sp0007ms]

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 12, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id9b6ccc8e-9b88-4855-a4d0-aba0e2b04ef2
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_ide69dbb2a-17e9-4296-9569-0932b63ca4c2
Revision Id revision_id46583450-4732-4444-8f91-77325945f24a
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid