Register odborne spôsobilých osôb v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Register odborne spôsobilých osôb v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
Unique identifier of dataset's provider 9AF4D968-5869-43A9-AB46-758F8935210A
Date of the first publication January 13, 2017
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.361769, 48.978619], [19.370019, 49.006593], [19.421498, 49.050708], [19.411849, 49.076076], [19.429782, 49.078822], [19.430913, 49.086941], [19.439174, 49.085649], [19.461121, 49.108745], [19.460001, 49.130257], [19.441687, 49.133677], [19.426295, 49.147144], [19.425022, 49.175864], [19.432087, 49.177058], [19.432902, 49.168478], [19.473452, 49.174263], [19.479132, 49.192087], [19.510212, 49.206892], [19.528936, 49.236117], [19.563728, 49.242681], [19.584304, 49.235706], [19.588536, 49.22366], [19.62034, 49.213189], [19.642168, 49.211046], [19.676282, 49.226146], [19.688008, 49.211821], [19.706897, 49.207584], [19.702706, 49.201411], [19.709945, 49.197795], [19.750338, 49.19725], [19.763105, 49.207581], [19.784254, 49.199287], [19.807521, 49.205652], [19.829461, 49.201691], [19.841, 49.192616], [19.881104, 49.204367], [19.900351, 49.200219], [19.897108, 49.186395], [19.915253, 49.181891], [19.923186, 49.157141], [19.894896, 49.131288], [19.913312, 49.121212], [19.926903, 49.14194], [19.957998, 49.143893], [20.000131, 49.162818], [19.980937, 49.140516], [19.948699, 49.127483], [19.947518, 49.119468], [19.952719, 49.109272], [19.970884, 49.117826], [19.97509, 49.10852], [19.988902, 49.105359], [20.037754, 49.108312], [20.030163, 49.077828], [20.019377, 49.070879], [20.027025, 49.055583], [20.012858, 49.036045], [20.015293, 49.015977], [19.968958, 49.01657], [19.963551, 49.008929], [20.023183, 48.966623], [20.019676, 48.950087], [20.032757, 48.933935], [20.060438, 48.932304], [20.015286, 48.90981], [19.992261, 48.907501], [19.976884, 48.915911], [19.954277, 48.907031], [19.83832, 48.904222], [19.817217, 48.916365], [19.744618, 48.896834], [19.696479, 48.923191], [19.669322, 48.919159], [19.640266, 48.936396], [19.590672, 48.943723], [19.491013, 48.943267], [19.448368, 48.928523], [19.384609, 48.926153], [19.383605, 48.947262], [19.356088, 48.957575], [19.361769, 48.978619]]]}

Related items

No related items